Japanese

Vietnamese

Thiết kế bảng mạch in

Chúng tôi sẽ thực hiện gia công bao quát từ giai đoạn thiết kế cho đến chế tác sản phẩm trên nền chất liệu kim loại hoặc plastic

Đặc điểm của CAD 3D

  • Có thể điều chỉnh sự tương thích của linh kiện để vận hành và lắp ráp một cách chính xác ngay từ trong quá trình thiết kế lúc ban đầu, tiết kiệm thời gian và chi phí phát triển, cải thiện năng suất.

Đặc điểm của in 3D

  • Khả năng đáp ứng đa dạng chủng loại, số lượng sản phẩm
  • Kích thước nhỏ mang lại lợi thế về thời gian và chi phí
  • Không lệch khuôn. In 3D có thể thực hiện cắt xóa được những chi tiết mà phương pháp thường không làm được