Japanese

Vietnamese

Liên hệ

※Họ tên
※Tên Phiên âm
(theo tiếng nước ngoài)
※E-mail

Tên công ty

※ Vui lòng điền " CÁ Nhân " nếu là của các nhân

Địa chỉ Vui lòng nhập mã số bưu điện
Số điện thoại

Số điện thoại di động cũng được chấp nhận

※Vui lòng nhập các ký tự chữ và số

FAX

※Vui lòng nhập các ký tự chữ và số

 

Các loại vấn đề
  • 設計 プリント配線板 実装・組み立て 電子材料 その他
※Nội dung chi tiết

 

※ は必ずご記入をお願いします。

Vui lòng kiểm tra lại tất cả những thông tin trên sau đó nhấp vào " Gửi "